Albanian Bible


Jobi 251 Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha:
2 "Atij i përkasin sundimi dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta.
3 A mund të llogariten vallë ushtritë e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij?
4 Si mund të jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua?
5 Dhe në se edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e tij,
6 aq më pak njeriu, që është një vemje, biri i njeriut që është një krimb!".