Bulgarian Bible


2 Летописи 271 Иотам беше двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря.
2 Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както бе направил баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но людете още се покваряваха.
3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил.
4 Съгради още и градовете в хълмистата страна на Юда, и в дъбравите съгради крепости и кули.
5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкоз му платиха амонците и втората и третата година.
6 Така Иотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа своя Бог.
7 А останалите дела на Иотама, и всичките му войни, и постъпките му, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.
8 Той бе на двадесет и пет години когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.
9 И Иотам заспа с бащите си; и погребаха го в Давидовия град; и вместо него се възцари син му Ахаз.