Bulgarian Bible


2 Летописи 31 Тогава Соломон почна да строи Господният дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви Господ на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна,
2 Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.
3 А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тия мерки : дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.
4 А тремът, който бе пред лицето на дома , имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.
5 И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.
6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.
7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.
8 И направи пресветото място на на дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.
9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.
10 И в пресветото място на дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.
11 А крилата на херувимите имаха, заедно , дължина двадесет лакътя; едното крило, на единия херувим , имаше пет лакътя и досягаше стените на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.
12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и досягаше крилото на другия херувим,
13 Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре.
14 И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.
15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя висок .
16 Направи и верижки, както в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.
17 И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, които беше отдясно, Яхин*, а оня, който беше отляво, Воаз+.