Bulgarian Bible


Йов 401 Господ говори на Иова и каза:
2 Тоя, която е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.
3 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:
4 Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.
5 Веднъж съм говорил, и не ще да отговарям вече, Дори дваж, но няма да повторя.
6 Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:
7 Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.
8 Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
9 Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?
10 Украси се сега с превъсходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.
11 Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;
12 Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;
13 Скрий го купно в пръстта; Вържи лицата им в скрито място.
14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.
15 Ето сега речния кон* който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му е в мускулите на корема му.
17 Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.
18 Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.
19 Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.
20 Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета, В съкровището на тръстиката, и в блатата;
22 Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.
23 Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.
24 Може ли някой да го хване когато е на щрек. Или да прободе носа му с примка?