Bulgarian Bible


Псалми 1131 (По слав. 112). Алилуя. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.
2 Да бъде името Господно благословено От сега и до века.
3 От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.
4 Господ е високо над всичките народи; Неговата слава е над небесата.
5 Кой е като Иеова нашият Бог, Който, макар седалището Му и да е на високо,
6 Пак се снисхождава да преглежда Небето и земята,
7 Въздига сиромаха от пръстта И възвишава немотния от бунището,
8 За да го тури да седне с първенци,, Да! с първенците на людете Му, -
9 Който настанява в дома бездетната, И я прави весела майка на деца. Алилуя.