Bulgarian Bible


Псалми 1171 (По слав. 116). Хвалете Господа, всички народи; Славословете Го, всички племена;
2 Защото милостта Му към нас е голяма, И верността Господна трае до века. Алилуя.