Bulgarian Bible


Псалми 1201 (По слав. 119). Песен на възкачванията. В бедствието си извиках към Господа; И Той ме послуша.
2 В бедствието си извиках към Господа; И той ме послуша.
3 Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език -
4 Изострените стрели на силен мъж, Са въглища от смрика.
5 Горко ми, защото странствувам в Мосох, Живея в Кидарските шатри!
6 Дълго време живя душата ми С ония, които мразят мир.
7 Аз съм за мир; но когато говоря, Те са за бой.