Bulgarian Bible


Псалми 1301 (По слав. 129). Песен на възкачванията. Из дълбочините виках към Тебе, Господи.
2 Господи, послушай гласа ми; Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми.
3 Ако би забелязал беззаконията, Господи, То кой, Господи, би могъл да устои?
4 При тебе обаче няма прощение За да ти се боят.
5 Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му уповавам.
6 Душата ми очаква Господа Повече от ония, които очакват зората, Да! повече от очакващите зората.
7 Нека се надява Израил на Господа; Защото Господ е милостта, И у Него е пълното изкупление;
8 И Той ще изкупи Израиля От всичките му беззакония.