Bulgarian Bible


Псалми 1341 (По слав. 133). Песен на възкачванията. Ето, благославяйте Господа, всички слуги Господни, Които престояват нощем в дома Господен.
2 Издигай ръцете си към светилището И благославяй Господа.
3 Нека те благослови от Сиона Господ, Който направи небето и земята.