Bulgarian Bible


Псалми 251 (По слав. 22). Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2 Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.
4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.
5 Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
6 Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.
7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.
8 Господ е благ и праведен. Затова ще научи грешните на пътя Си.
9 Ще води кротките с правда. И ще научи кротките на пътя Си.
10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и избавлението Му.
11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.
12 Бои ли се човек от Господа?- Него Той ще настави кой път да избере.
13 Душата ме ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.
14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.
15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне им мрежата нозете ми.
16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.
17 Облекчи скърбите на сърцето ми, Изведи ме из утесненията ми.
18 Вгледай се в угнетението ми и тегобата ми. И прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.
20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на тебе уповавам.
21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.
22 Боже избави Израиля От всичките му беди.