Bulgarian Bible


Псалми 31 Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене.
2 Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села).
3 Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.
4 С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села).
5 И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.
6 Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене.
7 Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите.
8 От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти. (Села).