Bulgarian Bible


Псалми 751 (По слав. 74). За първия певец, по не Разорявай+, Асафов псалом. Песен. Славословим Те, Боже, славословим; И е близо при нас явлението на името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.
2 Когато уловя определеното време Аз ще съдя с правото.
3 Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).
4 Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, И на нечестивите: Не издигайте рог;
5 Не дигайте високо рога си, Не говорете с корав врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня иде съд;
7 Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.
8 Защото в ръката на Господа има чаша, и виното се пени; Тя е пълна с подправено вино,, от което и Той налива; И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.
9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог, Нему ще пея хваления.
10 И ще отсека всичките рогове на нечестивите; А роговете на праведните ще се издигнат.