Bulgarian Bible


Осия 121 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с Асирийците, И занасят дървено масло в Египет!
2 Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.
3 В утробата той хвана петата на брата си, и като мъж се бори с Бога;
4 Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, -
5 Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.
6 За това, обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.
7 Ефрем е търговец; Неверни къпони има в ръката му; Той обича да мами.
8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което да се счита за грях.
9 А аз съм Господ твой Бог от времето, когато беше ти в Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.
10 Говорих още и чрез пророците, И явих им много видения; И чрез думите на пророците служих си с уподобления.
11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Глагал жертват юнци; И жертвениците им са многобройни като куповете тор В браздите на нивите.
12 А Яков побягна в Сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил овци,
13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.
14 Ефрем разгневи Бога много горчиво; За това, ще оставя върху него проляната от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.