Bulgarian Bible


Галатяни 61 Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
2 Един другиму тегобите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.
3 Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.
4 Но всеки нека изпита своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5 защото всеки има да носи своя си товар.
6 А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.
7 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне.
8 Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
10 И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
11 Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12 Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13 Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот
14 А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат и аз за света
15 Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16 И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
17 Отсега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.
18 Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.