Bulgarian Bible


Ефесяни 31 Затова аз, Павел, затворник на Исуса Христа заради вас езичниците, �
2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3 че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,
4 от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна)
5 която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричасници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
7 на което станах служител според Божията благодат, � дар, който ми е дадeн по дейстието на Неговата сила.
8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
11 според превечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, �
14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
15 от Когото носи името всеки род на небесата и на земята,
16 да ви даде според богатствата на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
18 да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19 и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.