Bulgarian Bible


Филипяни 41 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.
2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.
3 Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха за делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и от другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.
5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близу.
6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
8 Най-после, братя, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, � ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, � това зачитайте.
9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бога на мира ще бъде с вас.
10 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъвти наново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие.
11 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
14 Но сторихте добро, като заехте участие в скръбтта ми.
15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;
16 защото и в Солун един два пъти ми пращаха за нуждата ми.
17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.
18 Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.
19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава на Христа Исуса.
20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.
21 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.
22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаровия дом.
23 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].