Bulgarian Bible


Колосяни 41 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
2 Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.
3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог вратата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови,
4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благоговолението.
6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Що се касае до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,
8 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.
9 Изпратих с него и верният и възлюблен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),
11 и Исус, наречен Юст. От образованите тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.
12 Поздравява ви служител Исус Христов, Елафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършенни и напълно уверени в всичко що е Божия воля.
13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.
14 Поздравяват ви възлюбленият лекар Лука Димас.
15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.
16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].