Bulgarian Bible


1 Тимотей 61 Които са слуги под игото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да не се хули Божието име и учението.
2 И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;
3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочетието,
4 той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6 А благочестието с задоволство е голяма печалба;
7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нищо;
8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което се стремиха някои от вярата, и пронизваха себе си с много скърби,
11 Но ти, човече Божий, от тия къща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се в доброто воинствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед мнозина свидетели.
13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,
14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,
15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, ; Цар на царствуващите и господ на господствуващите,
16 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.
17 На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;
18 да суруват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,
19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдеще, за да се хванат за истинският живот.
20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,
21 на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин].