Bulgarian Bible


Тит 21 Но ти говори това, което приляга на здравото учение именно:
3 Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;
3 също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;
4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,
5 да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.
6 Така и потомците увещавай да бъдат разбрани.
7 Във всичко показвай себе си пример за добри дела; в поучението показвай искреност, сериозност,
8 здраво неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.
9 Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат,
10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършенна вярност; за да украсят във всичко учението на Бога, нашия Спасител.
11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят ( Или: век. ),
13 ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
14 който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
15 Така говори, увещавай с пълна власт. Никой да не те презира.