Chinese Union Version Traditional


腓 立 比 書 31 弟 兄 們 , 我 還 有 話 說 , 你 們 要 靠 主 喜 樂 。 我 把 這 話 再 寫 給 你 們 , 於 我 並 不 為 難 , 於 你 們 卻 是 妥 當 。
2 應 當 防 備 犬 類 , 防 備 作 惡 的 , 防 備 妄 自 行 割 的 。
3 因 為 真 受 割 禮 的 , 乃 是 我 們 這 以 神 的 靈 敬 拜 、 在 基 督 耶 穌 裡 誇 口 、 不 靠 著 肉 體 的 。
4 其 實 , 我 也 可 以 靠 肉 體 ; 若 是 別 人 想 他 可 以 靠 肉 體 , 我 更 可 以 靠 著 了 。
5 我 第 八 天 受 割 禮 ; 我 是 以 色 列 族 、 便 雅 憫 支 派 的 人 , 是 希 伯 來 人 所 生 的 希 伯 來 人 。 就 律 法 說 , 我 是 法 利 賽 人 ;
6 就 熱 心 說 , 我 是 逼 迫 教 會 的 ; 就 律 法 上 的 義 說 , 我 是 無 可 指 摘 的 。
7 只 是 我 先 前 以 為 與 我 有 益 的 , 我 現 在 因 基 督 都 當 作 有 損 的 。
8 不 但 如 此 , 我 也 將 萬 事 當 作 有 損 的 , 因 我 以 認 識 我 主 基 督 耶 穌 為 至 寶 。 我 為 他 已 經 丟 棄 萬 事 , 看 作 糞 土 , 為 要 得 著 基 督 ;
9 並 且 得 以 在 他 裡 面 , 不 是 有 自 己 因 律 法 而 得 的 義 , 乃 是 有 信 基 督 的 義 , 就 是 因 信 神 而 來 的 義 ,
10 使 我 認 識 基 督 , 曉 得 他 復 活 的 大 能 , 並 且 曉 得 和 他 一 同 受 苦 , 效 法 他 的 死 ,
11 或 者 我 也 得 以 從 死 裡 復 活 。
12 這 不 是 說 我 已 經 得 著 了 , 已 經 完 全 了 ; 我 乃 是 竭 力 追 求 , 或 者 可 以 得 著 基 督 耶 穌 所 以 得 著 我 的 ( 或 作 : 所 要 我 得 的 ) 。
13 弟 兄 們 , 我 不 是 以 為 自 己 已 經 得 著 了 ; 我 只 有 一 件 事 , 就 是 忘 記 背 後 , 努 力 面 前 的 ,
14 向 著 標 竿 直 跑 , 要 得 神 在 基 督 耶 穌 裡 從 上 面 召 我 來 得 的 獎 賞 。
15 所 以 我 們 中 間 , 凡 是 完 全 人 總 要 存 這 樣 的 心 ; 若 在 甚 麼 事 上 存 別 樣 的 心 , 神 也 必 以 此 指 示 你 們 。
16 然 而 , 我 們 到 了 甚 麼 地 步 , 就 當 照 著 甚 麼 地 步 行 。
17 弟 兄 們 , 你 們 要 一 同 效 法 我 , 也 當 留 意 看 那 些 照 我 們 榜 樣 行 的 人 。
18 因 為 有 許 多 人 行 事 是 基 督 十 字 架 的 仇 敵 。 我 屢 次 告 訴 你 們 , 現 在 又 流 淚 的 告 訴 你 們 :
19 他 們 的 結 局 就 是 沉 淪 ; 他 們 的 神 就 是 自 己 的 肚 腹 。 他 們 以 自 己 的 羞 辱 為 榮 耀 , 專 以 地 上 的 事 為 念 。
20 我 們 卻 是 天 上 的 國 民 , 並 且 等 候 救 主 , 就 是 主 耶 穌 基 督 從 天 上 降 臨 。
21 他 要 按 著 那 能 叫 萬 有 歸 服 自 己 的 大 能 , 將 我 們 這 卑 賤 的 身 體 改 變 形 狀 , 和 他 自 己 榮 耀 的 身 體 相 似 。