Det Norsk Bibelselskap 1930


Salmenes 761 Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.
2 Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.
3 Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.
4 Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.
5 Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene.
6 Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.
7 Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.
8 Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?
9 Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,
10 da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.
11 For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.
12 Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.
13 Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.