Det Norsk Bibelselskap 1930


Esaias 201 I det år da Tartan kom til Asdod, da assyrerkongen Sargon sendte ham dit, og han stred imot Asdod og inntok byen -
2 på den tid talte Herren ved Esaias, Amos' sønn, og sa: Du skal løse hårkjortelen av dine lender og dra skoen av din fot! Og han gjorde sÃ¥ og gikk naken og barfotet.
3 Da sa Herren: Likesom min tjener Esaias har gått naken og barfotet og nu i tre år har vært et tegn og varsel om Egypten og Etiopia,
4 således skal kongen i Assyria føre bort fangene fra Egypten og de landflyktige fra Etiopia, de unge og de gamle, nakne og barfotede og med bar bak, til vanære for Egypten.
5 Da skal de forferdes og ha skam av Etiopia, som de satte sitt håp til, og av Egypten, som de var stolte av.
6 På den tid skal de som bor her i kystlandet, si: Se, sÃ¥ledes er det gÃ¥tt dem vi satte vÃ¥rt hÃ¥p til, dem som vi tydde til efter hjelp, for Ã¥ fries fra kongen i Assyria. Hvorledes skal da vi komme unda?