Icelandic Bible


Fyrri Kroníkubók 81 Benjamín gat Bela, frumgetning sinn, annan Asbel, þriðja Ahra,
2 fjórða Nóha, fimmta Rafa.
3 Og Bela átti að sonum: Addar, Gera, Abíhúd,
4 Abísúa, Naaman, Ahóa,
5 Gera, Sefúfan og Húram.
6 Þessir voru synir Ehúðs _ þessir voru ætthöfðingjar Gebabúa, og þeir herleiddu þá til Manahat,
7 og Naaman, Ahía og Gera, hann herleiddi þá _ hann gat Ússa og Ahíhúd.
8 Saharaím gat í Móabslandi, er hann hafði rekið þær frá sér, Húsím og Baöru konur sínar _
9 þá gat hann við Hódes konu sinni: Jóbab, Síbja, Mesa, Malkam,
10 Jeús, Sokja og Mirma. Þessir voru synir hans, ætthöfðingjar.
11 Og við Húsím gat hann Abítúb og Elpaal.
12 Og synir Elpaals voru: Eber, Míseam og Semer. Hann byggði Ónó og Lód og þorpin umhverfis.
13 Bería og Sema _ þeir voru ætthöfðingjar Ajalonbúa, þeir ráku burt íbúana í Gat _
14 og Elpaal bróðir hans og Sasak og Jeremót.
15 Sebadja, Arad, Eder,
16 Míkael, Jispa og Jóha voru synir Bería.
17 Sebadja, Mesúllam, Hiskí, Heber,
18 Jísmeraí, Jíslía og Jóbab voru synir Elpaals.
19 Jakím, Síkrí, Sabdí,
20 Elíenaí, Silletaí, Elíel,
21 Adaja, Beraja og Simrat voru synir Símeí.
22 Jíspan, Eber, Elíel,
23 Abdón, Síkrí, Hanan,
24 Hananja, Elam, Antótía,
25 Jífdeja og Penúel voru synir Sasaks.
26 Samseraí, Seharja, Atalja,
27 Jaaresja, Elía og Síkrí voru synir Jeróhams.
28 Þessir voru ætthöfðingjar í ættum sínum, höfðingjar. Þeir bjuggu í Jerúsalem.
29 Í Gíbeon bjuggu: Jegúel, faðir að Gíbeon, og kona hans hét Maaka.
30 Frumgetinn sonur hans var Abdón, þá Súr, Kís, Baal, Ner, Nadab,
31 Gedór, Ahjó og Seker.
32 En Míklót gat Símea. Einnig þeir bjuggu andspænis bræðrum sínum, hjá bræðrum sínum í Jerúsalem.
33 Ner gat Kís, og Kís gat Sál, og Sál gat Jónatan, Malkísúa, Abínadab og Esbaal.
34 Og sonur Jónatans var Meríbaal, og Meríbaal gat Míka,
35 og synir Míka voru: Píton, Melek, Tarea og Akas.
36 En Akas gat Jóadda, Jóadda gat Alemet, Asmavet og Simrí. Simrí gat Mósa,
37 Mósa gat Bínea, hans son var Rafa, hans son Eleasa, hans son Asel.
38 En Asel átti sex sonu. Þeir hétu: Asríkam, Bokrú, Ísmael, Searja, Óbadía og Hanan. Allir þessir voru synir Asels.
39 Synir Eseks bróður hans voru: Úlam, frumgetningurinn, annar Jeús, þriðji Elífelet.
40 Og synir Úlams voru kappar miklir, bogmenn góðir og áttu marga sonu og sonasonu, hundrað og fimmtíu alls. Allir þessir heyra til Benjamínssona.