Maori Bible


1 Chronicles 11 Ko Arama, ko Heta, ko Enoha;
2 Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere;
3 Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka;
4 Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta.
5 Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha.
6 Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.
7 Na ko nga tama a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi.
8 Na ko nga tama a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana.
9 A, ko nga tama a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka, Na ko nga tama a Raama; ko Hepa, ko Rerana.
10 Na Kuhu ko Nimirota: nana i timata te whakatangata nui ki te whenua.
11 Na Mitiraima ko Rurimi, ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi,
12 Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, nana nei nga Pirihitini, ko Kapatorimi.
13 A na Kanaana ko tana matamua, ko Hairona, ko Hete;
14 Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi;
15 Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini;
16 Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati.
17 Ko nga tama a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke.
18 Na Arapahata ko Haraha; na Haraha ko Epere.
19 Whanau ake a Epere, e rua nga tama: ko te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua; a ko te ingoa o tona teina ko Ioketana.
20 Na Ioketana ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha;
21 Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera;
22 Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa;
23 Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa. He tama enei katoa na Ioketana.
24 Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha;
25 Ko Epere, ko Pereke, ko Reu;
26 Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha;
27 Ko Aperama, ara ko Aperahama.
28 Ko nga tama a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera.
29 Ko o ratou whakatupuranga enei: ko ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama,
30 Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema,
31 Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera.
32 Na, ko nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama; whanau ake ana, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, ko nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana.
33 Ko nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tama enei katoa na Ketura.
34 A na Aperahama ko Ihaka. Ko nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira.
35 Ko nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha.
36 Ko nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke.
37 Ko nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha.
38 Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana.
39 Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana.
40 Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha.
41 Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.
42 Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.
43 Na ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tama a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: ko te ingoa o tona pa ko Rinihapa.
44 A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia.
45 Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia.
46 A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia, a ko Awiti te ingoa o tona pa.
47 A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia.
48 A ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia.
49 A ka mate a Haora, ko Paarahanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia.
50 A ka mate a Paarahanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mehetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine na Matarere tamahine a Metahapa.
51 A ka mate a Harara. Na ko nga ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete;
52 Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona;
53 Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara;
54 Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga ariki enei o Eroma.