Maori Bible


Psalm 1131 Whakamoemititia a Ihowa. Whakamoemititia, e nga pononga a Ihowa, whakamoemititia te ingoa o Ihowa.
2 Kia whakapaingia te ingo o Ihowa aianei a ake ake.
3 Kia whakamoemititia te ingoa o Ihowa i te putanga mai o te ra, a tae noa ki tona torengitanga.
4 Kei runga rawa a Ihowa i nga iwi katoa: kei runga ake i nga rangi tona kororia.
5 Ko wai te rite ana ki a Ihowa, ki to tatou Atua, kei runga nei tona nohoanga,
6 E whakaiti nei i a ia ki te titiro iho ki nga mea kei te rangi, kei te whenua?
7 E whakaara ake ana ia i te iti i roto i te puehu, e whakateitei ake ana i te rawakore i roto i te puranga paru;
8 Kia whakanohoia ai e ia ki roto ki nga rangatira, ki nga rangatira o tana iwi.
9 Nana hoki te pakoko i whai whare ai, hei whaereere e koa ana ki ana tamariki. Whakamoemititia a Ihowa.