Maori Bible


Numbers 341 I korero ano a Ihowa ki a Mohi, i mea,
2 Whakahaua nga tama a Iharaira, mea atu ki a ratou, E tae koutou ki te whenua o Kanaana; ko te whenua tenei e riro i a koutou hei kainga tupu, ara te whenua o Kanaana, me ona rohe:
3 Na kei te koraha o Hini te taha ki a koutou whaka te tonga, haere tonu i te rohe o Eroma; a hei rohe ki a koutou ki te tonga te pito rawa o te moana Tote, whaka te rawhiti:
4 Na ka piko to koutou rohe i te tonga ki te pikitanga o Akarapimi, a whiti tonu ki Hini: na, ka rere i te tonga, a Kareheparenga, haere, a Hataraarara, whiti tonu atu ki Atamono:
5 Na ka piko te rohe i Atamono, a te awa o Ihipa, a marere atu ki te moana.
6 Na, ko te rohe ki te hauauru, ko te moana nui me tona rohe; ko to koutou rohe ki te hauauru tenei.
7 A ko tenei to koutou rohe ki te raki: me whakatakoto e koutou i te moana nui ki Maunga Horo:
8 Me whakatakoto ano hoki i Maunga Horo ki te haerenga atu ki Hamata; a kei Terara nga putanga atu o te rohe:
9 A ka tae te rohe ki Tipirono, a kei Hataraenana ona putanga atu; ko te rohe tenei ki a koutou whaka te raki.
10 Me whakatakoto ano to koutou rohe ki te rawhiti i Hataraenana ki Hepama:
11 A ka haere te rohe ki raro i Hepama ki Ripira, ki te taha ki te rawhiti o Aina; a ka haere tonu te rohe ki raro, a ka tae ki te taha o te moana o Kinereta whaka te rawhiti:
12 A ka haere te rohe ki Horano, a kei te moana tote ona putanga: ko te whenua tenei mo koutou, me ona rohe a tawhio noa.
13 Na ka whakahau a Mohi i nga tama a Iharaira, ka mea, Ko te whenua tenei e rotarotatia hei kainga pumau mo koutou, ko ta Ihowa i whakahau ai kia hoatu ki nga iwi e iwa, ki tetahi taanga hoki o tetahi iwi:
14 Kua whiwhi hoki te iwi o nga tama a Reupena, nga whare o o ratou matua, me te iwi o nga tama a Kara, nga whare o o ratou matua; kua whiwhi ano tetahi taanga o te iwi o Manahi ki to ratou wahi:
15 Kua whiwhi nga iwi e rua me tetahi taanga o tetahi iwi ki to ratou wahi i tenei taha o Horano, e anga ana ki Heriko whaka te rawhiti, ki te putanga mai o te ra.
16 I korero ano a Ihowa ki a Mohi, i mea,
17 Ko nga ingoa enei o nga kaituwha i te whenua mo koutou: ko Ereatara tohunga raua ko Hohua tama a Nunu.
18 Me tango ano tetahi rangatira o tenei iwi, o tenei iwi, hei tuwha mo te whenua.
19 A ko nga ingoa o aua tangata: ko Karepe tama a Iepune o te iwi o Hura.
20 A, ko to te iwi o nga tama a Himiona, ko Hemuere tama a Amihuru.
21 Ko to te iwi o Pineamine, ko Erirara tama a Kihirono.
22 Ko te rangatira hoki o te iwi o nga tama a Rana, ko Puki tama a Iokiri.
23 Ko te rangatira o nga tama a Hohepa, ara o te iwi o nga tama a Manahi, ko Haniere tama a Epora.
24 Ko te rangatira o te iwi o nga tama a Eparaima, ko Kemuere tama a Hipitana.
25 Ko te rangatira o te iwi o nga tama a Hepurona, ko Eritapana tama a Paranaka.
26 Ko te rangatira o te iwi o nga tama a Ihakara, ko Paratiere tama a Atana.
27 Ko te rangatira o te iwi o nga tama a Ahera, ko Ahihuru tama a Heromi.
28 Ko te rangatira o te iwi o nga tama a Napatari, ko Perahere tama a Amihuru.
29 Ko enei a Ihowa i whakahau ai hei tuwha i te kainga mo nga tama a Iharaira i te whenua o Kanaana.