Svenska 1917


Psaltaren 541 För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David,
2 när sifiterna kommo och sade till Saul: »David håller sig nu gömd hos oss.»
3 Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.
4 Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal.
5 Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. Sela.
6 Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.
7 Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.
8 Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott.
9 Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender.