Svenska 1917


Psaltaren 611 För sångmästaren, till strängaspel; av David.
2 Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.
3 Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
5 Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.
6 Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.
7 Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte.
8 Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.
9 Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.