Svenska 1917


Psaltaren 671 För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång.
2 Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,
3 för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.
4 Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
5 Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.
6 Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
7 Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.
8 Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.