Bulgarian Bible


Псалми 1271 (По слав. 126). Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.
2 Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкоз късно, И да ядете хляба на труда, Тъй като с в сън Господ дава на Възлюбения Си.
3 Ето, наследство от Господа са чадата, И награда от него е плодът на утробата.
4 Както са стрелите в ръката на силния, Така са чадата на младостта.
5 Блазе на оня човек, Който е напълнил тула си с тях! Такива няма да се посрамят, Когато говорят с неприятелите си в градската порта.