Bulgarian Bible


Псалми 1281 (По слав. 127). Песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа, И ходи в Неговите пътища;
2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш и ще благоденствуваш.
3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът, Който се бои от Господа.
5 Господ да те благослови от Сион, И да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си! Мир на Израиля!