Bulgarian Bible


Притчи 291 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще се съкруши и то без поправление.
2 Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
3 Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му .
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си . А който придобива подаръци я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош човек има примка. А праведният пее и се радва.
7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.
8 Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат* за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат: Господ просвещава очите на всички тях.
14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.
15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наследство на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син*.
22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.
23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
24 Който е съдружник на крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
26 Мнозина търсят благословението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.