Bulgarian Bible


Притчи 301 Думите на Якововия син Агур, Маасовия цар, Който той изговори: - Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;
2 Защото съм по-скотски от кой да бил човек, И нямам човешки разум;
3 Понеже не научих мъдрост, Нито имам знание за Всесветия.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятър в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи , ако го знаеш!
5 Всяко слово божие е опитано: Той е щит на тия, които уповават на Него.
6 Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се окажеш лъжец.
7 Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -
8 Отдалечи от мене измамата и лъжата: Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;
9 Да не би да се преситя и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.
10 Не одумвай слуга пред господаря му, Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си.
12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.
13 Има поколение - колко високо са очите им И колко са надигнати клепачите им!
14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстите му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат : Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни, - Дори четири, които не казват: Стига! -
16 Адът и неплодната утроба, Земята, който не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига;
17 Окото, което се присмива на баща си, И презира покорността към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат.
18 Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:
19 Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.
20 Такъв е пътят на жена прелюбодейка - Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.
21 Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:
22 Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;
23 Поради омразна жена, когато се омъжи И слугиня, която измества господарката си.
24 Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:
25 Мравките, които не са силни люде, Но лете приготвят храната си;
26 Кролиците, които са слаби люде Но поставят жилищата си на канара;
27 Скакалците, които нямат цар, Но излизат всички по дружини;
28 И гущерът, който можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.
29 Три неща има, които вървят величаво, Дори четири, които ходят благородно:
30 Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща надире пред никого;
31 Стегнатият през корема кон ; козелът; И царят, против когото не може да се въстава.
32 Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, тури ръка на устата си.
33 Защото както , като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.