Bulgarian Bible


Матей 11 Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
3 Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
4 Арам роди Аминадава; Аминадав
5 Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
6 а Есей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8 Аса роди Йосафата; Йосафат роди Йорама; Йорам роди Озия;
9 Озия роди Йотама; Йотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Йосия;
11 а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азора;
14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
16 а Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос*(Помазаник или Месия.)
17 И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
18 А рождението на Исуса Христа*(Помазаника) беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Святия Дух.
19 А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Святия Дух.
21 Тя ще роди син, и ще Му наречеш името Исус*(Спасител); защото Той ще спаси людете Си от греховете им.
22 А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 “Ето девицата ще зачне и ще роди син; и ще му нарекат името Емануил” (което значи, Бог с нас).
24 И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
25 но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече Му името Исус.