Bulgarian Bible


Матей 21 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.
2 И казаха: Къде е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток, и дойдохме да Му се поклоним.
3 Като чу това Ирод, смути се, и цял Ерусалим се него.
4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, къде трябваше да се роди Христос.
5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: �
6 “И ти, Витлееме, земьо Юдова, никак не си най-малък между Юдовите началства, защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил”.
7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.
8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като Го намерите, известете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.
9 А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото където беше детето.
10 Като видяха звездата, зарадваха се твърде много.
11 И като влязоха в къщата, видяха детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и отваряйки съкровищата си принесоха Му дарове, � злато, ливан и смирна.
12 И понеже им се откри от Бог насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.
13 А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Йосифа и казва: Стани, вземи детето и майка Му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да Го погуби.
14 И тъй, той стана, взе детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,
15 където остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: “От Египет повиках Сина Си”.
16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците.
17 Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва:
18 “Глас се чу в Рама, плач и писък и голямо ридание; Рахил оплакваше чадата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма вече”.
19 А като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насъне на Йосифа в Египет и казва:
20 Стани, вземи детето и майка Му, и иди в Израелевата земя; защото измряха ония, които искаха живота на детето.
21 И тъй той стана, взе детето и майка Му, и дойде в Израелевата земя.
22 Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там; и, понеже му бе открито от Бога насъне, оттегли се в Галилейските страни,
23 дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.